Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor


Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor

V dňoch 18. až 20.apríla 2023 bola v priestoroch Centra výcviku Lešť úspešne vykonaná previerka bojovej pripravenosti jednotiek práporu rchbo pozemných síl zaradených do síl nižšej pripravenosti formou CREVAL.

Príslušníci 2.multifunkčnej roty rchbo, veliteľstva a štábu 103.práporu rchbo plnili úlohy v súlade so spracovanou dokumentáciou. Počas veliteľsko-štábneho cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk boli preverené najmä odborné spôsobilosti multifunkčnej roty rchbo pod velením nadporučíčky Kataríny Kravecovej a štábu 103.práporu rchbo so zameraním na komplexné plnenie opatrení RCHBO.

Medzi najdôležitejšie úlohy previerky patrili - vykonanie úplnej dekontaminácie jednotiek mnohonárodnej bojovej skupiny SVK, odstránenie následkov havárie na železničnej stanici, ako aj ďalších úloh prieskumu pochodových osí, odberu vzoriek, havárie vrtuľníka a vyhodnocovania RCHB situácie. Všetky stanovené úlohy boli splnené.

Samotnej certifikácie sa zúčastnili v pozícii pozorovateľov aj predstavitelia veliteľstva HQ NRDC-ITA „NATO Rapid Deployable Corps - Italy“. Počas záverečného nástupu veliteľ previerkového tímu podplukovník Ivan Petrík vyhodnotil certifikáciu a slávnostne odovzdal certifikát „Mission Capable“ veliteľom jednotiek.


Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor Certifikát „Mission Capable“ pre chemický prápor

Autor: major Marcel Uharček , Foto: Ing. Peter Sobek - Dátum: 30.04.2023
Čítanosť: 3709
Verzia pre tlač

Skočiť na menu