Preskocit navigáciu

Stretnutie rodinných príslušníkov vojakov plniacich úlohy v Afganistane


Stretnutie rodinných príslušníkov vojakov plniacich úlohy v Afganistane
V rámci starostlivosti o rodiny vojakov plniacich úlohy v zahraničnej operácii sa 31. mája 2013 v priestoroch posádky Rožňava konalo stretnutie rodinných príslušníkov, ktoré zorganizoval prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (prrchbo) v Rožňave.
 
V úvode sa rodinným príslušníkom prihovoril veliteľ práporu rchbo podplukovník Oliver Toderiška, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť plnenia úloh svojich vojakov v Afganistane a v súvislosti s tým poukázal na potrebu starostlivosti o rodinných príslušníkov počas nasadenia. Veliteľ prrchbo privítal väčšiu časť svojich vojakov na domácej pôde už pred mesiacom a príchod zvyšných bojovníkov očakáva v priebehu tohto mesiaca.
 
Po úvodnom privítaní veliteľa prrchbo nasledoval krátky príhovor zástupcu veliteľa raketometného oddielu (rmo) majora Pavla Barančíka. Na stretnutí bola pozornosť venovaná témam, ktoré súvisia s návratom vojakov z misie, konkrétne prednáške „Adaptácia rodiny po návrate vojaka z misie“, o ktorej rozprávala psychologička rmo poručíčka Katarína Šrámková. O téme „Posttraumatická stresová porucha“, rodinných príslušníkov oboznámila psychologička prrchbo poručíčka Andrea Olekšáková. Po prednáškach nasledovala prezentácia fotiek z doterajšieho pôsobenia vojakov posádky Rožňava v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Po programe si rodiny medzi sebou vymenili svoje názory a skúsenosti z obdobia vyslania vojakov na plnenie úloh v Afganistane a rovnako v prípade niektorých rodinných príslušníkov aj aktuálne prežívanie v rodine po návrate vojakov domov. Súčasťou programu bola i prehliadka areálu, techniky a rôznych atrakcií, ktoré mali možnosť vidieť i návštevníci útvaru v rámci prebiehajúceho Dňa otvorených dverí veliteľa práporu rchbo Rožňava. Na záver stretnutia mali hostia možnosť zúčastniť sa na bohoslužbe.

Stretnutie rodinných príslušníkov vojakov plniacich úlohy v AfganistaneStretnutie rodinných príslušníkov vojakov plniacich úlohy v AfganistaneStretnutie rodinných príslušníkov vojakov plniacich úlohy v Afganistane

Autor: por. Mgr. Andrea OLEKŠÁKOVÁ , Foto: rmo - Dátum: 07.06.2013
Čítanosť: 11494
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share