Preskocit navigáciu

Prápor RCHBO navštívili príslušníci OBSE


Prápor RCHBO navštívili príslušníci OBSE
Rožňavský prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany navštívili dňa 11. septembra 2014 príslušníci ozbrojených síl členských krajín OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) v súlade s čl. 4 Viedenského dokumentu z roku 2011. Návšteva sa uskutočnila pod záštitou Slovenského verifikačného centra.
Návštevu privítal 2. zástupca veliteľa pozemných síl pre podporu brigádny generál Juraj Krištofovič, na ktorého prednášku nadviazal veliteľ práporu RCHBO podplukovník Oliver Toderiška. Veliteľ práporu v úvode prezentoval príslušníkom OBSE históriu, štruktúru, úlohy a poslanie práporu RCHBO. Prítomných hostí ďalej podplukovník oboznámil s novo-zavádzanými druhmi bojovej techniky do OS SR: TATRAPAN VŠVRS a TATRAPAN VESPRA. V areáli práporu si hostia prezreli statické  a dynamické ukážky, na ktorých jednotlivé jednotky práporu prezentovali svoju špeciálnu výzbroj a techniku. Statické ukážky prezentovali návštevníkom jednotlivé súčasti práporu RCBHO, akými sú napríklad mobilné identifikačné laboratóriu, ktoré pozostáva z chemického, biologického, a radiometrického laboratória, taktiež dielenské priestory, kde sa vykonávajú technické ošetrenia a stredné opravy kolesovej techniky a špeciálnej techniky, využívanej v prápore. Najväčšia časť statických ukážok bola venovaná prieskumnému kompletu aligátor 4x4, dekontaminačným prostriedkom, ako napríklad súprava SDO (súprava na dekontamináciu osôb), dekontaminačné vozidlo DEKVOZ, vyhodnocovacie vozidlo VYMOB a mnoho ďalších.
Prezentácia vysoko špecializovaných spôsobilostí RCHBO jednotiek práporu bola vykonaná formou dynamických ukážok, ktoré boli predovšetkým zamerané na radiačný, chemický a biologický prieskum, záchranu zranených z kontaminovaného prostredia, zasiahnutých toxickými chemickými látkami, ich následná dekontaminácia s poskytnutím predlekárskej prvej pomoci.
Príslušníci OBSE si pozreli aj ubytovacie priestory, priestory na športové vyžitie a kultúrne priestory, teda kaplnku, knižnicu a sieň cti a slávy.
Táto návšteva je len jednou časťou aktivít, ktoré sa vykonávajú na území Slovenska v súlade s čl. 4 Viedenského dokumentu z roku 2011 a jej cieľom je zvyšovanie transparentnosti a dôvery medzi účastníkmi členských krajín OBSE. Vôbec prvý raz v histórii Slovenská republika túto aktivitu spojila s aktivitami Rakúska ako nezávislej krajiny, čím sa vytvoril priestor na racionalizáciu výdavkov na túto aktivitu pre obe krajiny. Ako druhý útvar OS SR prezentovali dňa 12. septembra 2014 leteckú základňu Sliač.

Prápor RCHBO navštívili príslušníci OBSEPrápor RCHBO navštívili príslušníci OBSEPrápor RCHBO navštívili príslušníci OBSEPrápor RCHBO navštívili príslušníci OBSEPrápor RCHBO navštívili príslušníci OBSEPrápor RCHBO navštívili príslušníci OBSE

Autor: por. Ing. Ján SKALICKÝ , Foto: nrtm. Igor HRUŠKA - Dátum: 23.09.2014
Čítanosť: 9037
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share