Preskocit navigáciu

Štvrtý ročník chemického päťboja


Štvrtý ročník chemického päťboja
Už štvrtý ročník súťaže Chemický päťboj sa konal v prápore radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava v dňoch 29. - 30. septembra 2014.
Disciplíny, ako príprava prístrojov rchbps k činnosti, príprava dekontaminačných súprav AOS 1 a AOS 2, obliekanie PIO – OPCH 02 do ochrannej polohy, prechod kontaminovaným priestorom s raneným kamarátom, preverili všestrannú pripravenosť súťažiacich piatich družstiev. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo ťažkej roty dekontaminácie v zložení slob. Tomáš Miškovský, slob. Michal Obrtanec a voj. Michal Rajnák, ktorí aj na nástupe práporu prevzali sladkú odmenu – tortu s práporným znakom. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo taktiež z ťažkej roty dekontaminácie a na tretom mieste nasledovali príslušníci ľahkej roty dekontaminácie.
Štvrtý ročník úspešne potvrdil opodstatnenosť obnovenia tejto tradície, ktorá nepochybne zvyšuje pripravenosť príslušníkov práporu, ich súťaživosť, ako aj prestíž v rámci práporu. V piatom ročníku sa už budeme snažiť opätovne zapojiť a vyzvať na súboj aj ostatných chemických pozorovateľov z jednotiek PS či OS SR tak, ako tomu bolo ešte v nedávnej minulosti.

Štvrtý ročník chemického päťbojaŠtvrtý ročník chemického päťbojaŠtvrtý ročník chemického päťboja

Autor: prrchbo , Foto: prrchbo - Dátum: 10.10.2014
Čítanosť: 8535
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share