Preskocit navigáciu

Zdokonaľovací výcvik vo vyhodnocovaní RCHB situácie a nevojenských ohrození


Zdokonaľovací výcvik vo vyhodnocovaní RCHB situácie a nevojenských ohrození

V dňoch 9. až 13. februára 2015 bol v priestoroch Strediska rchbo práporu rchbo Rožňava vykonaný zdokonaľovací výcvik vo vyhodnocovaní radiačnej, chemickej a biologickej situácie (rchbs) a nevojenských ohrození podľa služobnej pomôcky SPJ-3-3/RCHBO. Zdokonaľovacieho výcviku sa zúčastnilo osemnásť profesionálnych vojakov z útvarov a zariadení v rámci OS SR. Odbornú stránku zdokonaľovacieho výcviku vrátane prednášok zabezpečoval starší inžinier Strediska rchbo kpt. Ing. Dušan JELÍNEK. O organizačnú podporu zdokonaľovacieho výcviku sa zaslúžili všetci ostatní príslušníci Strediska rchbo Rožňava. Hlavnými cieľmi zdokonaľovacieho výcviku bolo prehĺbenie znalostí o štruktúre NBC správ, vo vyhodnocovaní rchbs a nevojenských ohrození a v zakresľovaní rchbs a nevojenských ohrození do mapových podkladov. Stanovené ciele zdokonaľovacieho výcviku boli splnené. Na záver zdokonaľovacieho výcviku odovzdal veliteľ práporu rchbo Rožňava pplk. Ing. Oliver TODERIŠKA spolu so zástupcom veliteľa mjr. Ing. Ondrejom ILIŠKOM všetkým účastníkom zdokonaľovacieho výcviku potvrdenie o úspešnom absolvovaní zdokonaľovacieho výcviku. Počas uplynulých piatich rokov bolo na Stredisku rchbo Rožňava vyškolených približne 250 profesionálnych vojakov v rámci OS SR.Autor: prrchbo , Foto: prrchbo - Dátum: 25.02.2015
Čítanosť: 9840
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share