Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa prrchbo


Veliteľské zhromaždenie veliteľa prrchbo
  S cieľom vyhodnotiť splnenie hlavných úloh výcvikového roku 2014 sa 4. marca konalo v Rožňave veliteľské zhromaždenie veliteľa práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (prrchbo) za účasti zástupcu veliteľa PS OS SR brigádneho generála Juraja KRIŠTOFOVIČA.

V rámci veliteľského zhromaždenia veliteľ práporu podplukovník Oliver TODERIŠKA vyhodnotil splnenie cieľov veliteľa prrchbo a rozhodujúcich úloh pre prrchbo vo VR 2014 a objasnil ciele a rozhodujúce úlohy prrchbo a spôsob ich plnenia vo výcvikovom roku 2015. Veliteľ práporu zdôraznil, že stanovené úlohy minulého výcvikového roka boli plnené vo veľmi náročných a meniacich sa podmienkach, ale i napriek týmto skutočnostiam, boli splnené na veľmi dobrej úrovni. Po vykonaní rozboru bol na programe slávnostný nástup k ukončeniu STAND-BY fázy NRF 2014 zo všetkými jeho súčasťami. Za zvuku hymny a poradového kroku príslušníkov NRF 2014 odzneli z tribúny slová vďaky za splnenie úloh historicky prvej chemickej NRF. Brigádny generál KRIŠTOFOVIČ sa v mene veliteľa pozemných síl poďakoval príslušníkom práporu rchbo za iniciatívny a zodpovedný prístup pri plnení služobných povinnosti, ako aj za splnenie úloh výcvikového roka 2014, zároveň pripomenul hlavné úlohy ktoré bude plniť prápor v tomto roku. Do nového výcvikového roku pán generál poprial všetkým príslušníkom pevné zdravie a minimálne rovnaké množstvo úspechov.

Veliteľské zhromaždenie pokračovalo statickou ukážkou vybavenia jednotiek rchbo a dynamickou ukážkou detekontaminácie techniky pomocou vozidla DEKVOZ a prezentáciou nových trendov v oblasti špeciálnej telesnej prípravy – boja z blízka.


Veliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchboVeliteľské zhromaždenie veliteľa prrchbo

Autor: prrchbo , Foto: prrchbo - Dátum: 10.03.2015
Čítanosť: 8859
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share