Preskocit navigáciu

POĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BG


POĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BG
Sústredeným poľným výcvikom vo výcvikovom priestore vyvrcholila komplexná príprava jednotiek práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Pozemných síl OS SR, predurčených na plnenie úloh v rámci záväzkov Slovenskej republiky. Tento krát sú to jednotky : čata rchbo pre 21.mprsk a rota rchbo s vlastnou logistickou podporou pre bojovú skupinu V4 EÚ. Spoločne aj s podpornými jednotkami zabezpečujúcimi výcvik, sa jednalo o 250 príslušníkov práporu, podieľajúcich sa na plnení tejto úlohy.
Skôr ako mohli začať príslušníci týchto jednotiek plniť stanovené výcvikové úlohy, bolo potrebné vystavať základňu v priestore Šimákov Laz, na cvičisku vodenia bojových vozidiel. Náročnú úlohu výstavby 20 stanov so všetkými prvkami zabezpečenia života vojsk v poli (hygienické zariadenia, sušiareň, jedáleň, poľný autopark....) splnili príslušníci práporu pod velením kapitána Jozefa Matisa a nadporučíka Ľubomíra Uličného zodpovedným spôsobom. Nemožno opomenúť skutočnosti, že útvar v tomto období plnil aj mnoho ďalších náročných úloh (cvičenie Zelená vlna 2015, stráženie muničného skladu Riečky, množstvo protokolárnych úloh k 70. Výročiu ukončenia 2.svetovej vojny v Európe, Deň detí s OS SR v BA)
V súlade s plánom dňa 1. júna 2015 začali obe jednotky skorým ranným presunom 6-tich kolón z Rožňavy do priestoru Šimákov Laz – Vojenský priestor VO Lešť. Napriek vysokému veku techniky, starostlivosťou erudovaných a hlavne šikovných mechanikov útvaru, všetka technika „dorazila“ bez vážnejších problémov do stanovenej destinácie.
                Výcvik oboch deklarovaných jednotiek bol vykonávaný v extrémnych tepelných podmienkach, ktoré preverili zdatnosť nie len vojakov, ale aj špeciálnej techniky. Hlavne to bolo používanie prostriedkov na individuálnu ochranu, počas ktorého sa vyžadovalo dôsledné chladenie vodou. Všetky výcvikové úlohy v súčinnosti s  jednotkami 21.zmpr aj napriek meteorologickým výzvam boli splnené do poslednej kvapky potu. Čata rchbo predurčená na plnenie úloh v rámci 21. mprsk, pod velením poručíka Petra Gála 12. júna 2015 úspešne absolvovala odborno-taktické cvičenie čiat. Rota rchbo EÚ V4 BG pod velením kapitána Marcela Uharčeka, pokračovala v plnení úloh súčinnostnými výcvikmi s ostatnými jednotkami EÚ V4 BG. Vyvrcholením výcviku bola národná certifikácia podľa metodiky CREVAL kde jednotka s hrdosťou získala hodnotenie COMBAT READY.
                Profesionálne plnenie odborných úloh a spôsobilostí oboch jednotiek, bolo súčasne preverením schopností všetkých súčastí práporu rchbo zabezpečiť výcvik po všetkých stránkach. Veľká vďaka patrí hlavne celej logistike, ktorá niesla na svojich pleciach materiálne zabezpečenie, čo je v obmedzených finančných rámcoch veľmi náročné.

POĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BGPOĽNÝ VÝCVIK JEDNOTIEK PRÁPORU PRE 21. mprsk A EÚ V4 BG

Autor: prrchbo , Foto: prrchbo - Dátum: 26.06.2015
Čítanosť: 8762
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share