Preskocit navigáciu

Úspešná previerka chemikov na Lešti


Úspešná previerka chemikov na Lešti

 Ozbrojené sily SR sú vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu Európskej únie krajín V4. Vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť si v týchto dňoch príslušníci martinského mechanizovaného práporu precvičili súčinnosť s naším vyčleneným príspevkom pre bojovú skupinu v oblasti RCHBO.
Veliteľ martinského mechanizovaného práporu podplukovník Milan Cvik hovorí, že v rámci vyvedenia rôt práporu na Lešť (od 7. do 18. marca), ktorého cieľom je uskutočniť kontroly zladenosti jednotlivých rôt a napokon aj taktické cvičenia rôt s bojovými streľbami je aj preveriť schopnosť pokračovať v plnení bojových úloh po dekontaminácii. Udržať v požadovanom stupni pohotovosti vyčlenené sily a prostriedky pre bojovú skupinu v prvom polroku 2016.
Veliteľ rožňavského práporu RCHBO podplukovník Oliver Toderiška dopĺňa, že vyčlenená jednotka pod velením kapitána Marcela Uharčeka na Lešti uskutočnila úplnú dekontamináciu dvoch martinských mechanizovaných rôt. Jej cieľom bolo udržať jednotky bojovej skupiny EÚ v bojovej spôsobilosti. Aj napriek tomu, že boli napadnuté chemickými látkami. Obe martinské mechanizované roty pod velením kapitánov: Mariána Golisa a Michala Polhorského uskutočnili čiastočnú dekontamináciu svojimi silami a prostriedkami. Následne prišli na súčinnostný dohovor. S veliteľom čaty dekontaminácie techniky a veliteľom miesta dekontaminácie nadporučíkom Mariánom Turicom dohodli celý postup. Technika oboch rôt postupne prešla dekontaminačnou linkou, ktorá bola na Lešti rozmiestnená v dĺžke dvoch kilometrov. „Preto taká vzdialenosť, aby odmorovacia zmes dokázala účinne pôsobiť na chemické látky na technike. Po prvotnej kontrole techniku najskôr čakal hrubý oplach od nečistôt, na ďalšom pracovisku nanesenie dekontaminačnej zmesi, potom jej oplach a nakoniec záverečná kontrola. Ak sa pri nej zistili nedostatky, technika sa po určenej trase musela vrátiť naspäť a absolvovať celý proces znova. Na konci linky jednotku čakala úplná dekontaminácia osôb, ich zbraní. Ale aj interiérov vozidiel. Následne sa celá jednotka zhromaždila odchádzala ďalej plniť svoje bojové úlohy,“ približuje celý proces veliteľ ťažkej roty dekontaminácie kapitán Uharček.
Rožňavskí chemici svoju úlohu úspešne splnili. Za hodinu zvládli dekontaminovať jednu mechanizovanú rotu. Podľa kapitána Uharčeka sa pri spomínanej činnosti vyznamenal veliaci poddôstojník čaty dekontaminácie techniky rotmajster Peter Cily, veliteľ družstva dekontaminácie techniky rotný Andrej Szomolai, veliteľ družstva dekontaminácie osôb rotný Marek Dudič, či operátorka družstva dozimetrickej analytickej kontroly rotná Viera Kederová.
Aj vďaka ich šikovnosti a profesionalite mohli obe martinské mechanizované roty veľmi rýchlo pokračovať v plnení úloh v prospech bojovej skupiny EÚ krajín V4. Zatiaľ iba pri výcviku na Lešti, no v prípade potreby aj v mieste reálneho nasadenia bojovej skupiny.


Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinuOzbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinuOzbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinuOzbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinuOzbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu2Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu2Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu2Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu2Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu3Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu3Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu3Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu3Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu4Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu4Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu4Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu4Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu5Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu5Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu5Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu5Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu6Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu6Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu6Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu6Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu7Ozbrojené sily SR aj vedúcou krajinou pre oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany pre celú bojovú skupinu7

Autor: Jozef Žiak, MO SR , Foto: autor - Dátum: 09.03.2016
Čítanosť: 5702
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share