Preskocit navigáciu

Národný výcvik Very high readiness Joint Task Force


Národný výcvik Very high readiness Joint Task Force Výcvikový rok 2017 v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania začal písať svoju históriu 9. januára 2017, keď svoje brány otvorila aj Výcviková jednotka vojenských misií. Týždeň národného výcviku v dňoch 9. - 13. januára 2017 absolvovali vybraní príslušníci kľúčového personálu deklarovaných príspevkov PS OS SR do NRF/VJTF (Very high readiness Joint Task Force) 2017 a 2018. Začiatok národného výcviku bol zameraný na dôkladnú teoretickú prípravu, kde sa počas jednotlivých prednášok cvičiaci dozvedeli dôležité informácie z možného priestoru nasadenia, ako aj o kultúrnych odlišnostiach. Časť výcviku bola zameraná na pravidlá nasadenia a eskaláciu sily používané vo vojenských operáciách. Ochrana civilného obyvateľstva, reagovanie na rôzny druhy incidentov spolu s indikátormi improvizovaných výbušných systémov mali rovnako svoje neoddeliteľné zastúpenie vo výcviku. Výcvik bol zameraný aj na praktické nácviky a kulminoval celodenným zamestnaním v priestoroch Posádkového cvičiska Sučany, kde si cvičiaci precvičili základne zručnosti potrebné v prípade nasadenia do operácií MKM. Počas tohto celodenného zamestnania cvičiaci ukázali svoju vysokú pripravenosť nielen po jazykovej stránke, nakoľko cvičenie bolo vykonané v anglickom jazyku, ale aj uplatnenie vedomostí, ktoré nadobudli počas teoretickej časti výcviku. V záverečný deň výcviku všetci cvičiaci úspešne absolvovali vedomostný test, čím zavŕšili úvodnú časť národnej prípravy personálu vyčlenených pre VJTF. Riadiaci výcviku, kpt. František Kantár, vyjadril poďakovanie za iniciatívny prístup cvičiacich k jednotlivým častiam zamestnania a spokojnosť s vykonaným výcvikom, o čom svedčí aj spätná väzba.

Národný výcvik Very high readiness Joint Task ForceNárodný výcvik Very high readiness Joint Task ForceNárodný výcvik Very high readiness Joint Task ForceNárodný výcvik Very high readiness Joint Task Force

Autor: vjvm , Foto: vjvm - Dátum: 01.02.2017
Čítanosť: 4944
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share