Preskocit navigáciu

Hlavná plánovacia konferencia k medzinárodnému cvičeniu Coronat Mask 2018


Hlavná plánovacia konferencia k medzinárodnému cvičeniu Coronat Mask 2018

V dňoch 29. januára – 1. februára 2018 bola vykonaná hlavná plánovacia konferencia k medzinárodnému cvičeniu jednotiek rchbo CORONAT MASK 2018 v priestoroch pluku radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Liberci v Českej republike. Samotná príprava cvičenia je vykonávaná v zodpovednosti permanentného štábu medzinárodnej iniciatívy Framework Nations Concept Cluster CBRN Protection. V súčasnej dobe potvrdilo účasť na tomto cvičení 9 krajín (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Poľsko, Slovenská republika, Veľká Británia), ktoré budú plniť naplánované úlohy v troch rozličných výcvikových priestoroch v Nemecku a v Českej republike. Celkový počet cvičiacich je 1100 špecialistov RCHBO. Ozbrojené sily SR bude na cvičení reprezentovať multifunkčná čata rchbo a traja dôstojníci zo štábu práporu rchbo 1.mb PS OS SR.
Cieľom hlavnej plánovacej konferencie bolo spracovanie a odsúhlasenie scenárov a rozohrávaných incidentov, spracovanie podkladov na zabezpečenie logistickej podpory, spracovanie návrhu technickej dohody pre vykonanie cvičenia a spracovanie konceptu na Joint DV Day. Ozbrojené sily SR zastupovali na hlavnej plánovacej konferencii mjr. Ing. Ľuboš TRUDIČ z OdBPO ŠbSP GŠ OS SR, kpt. Ing. Tomáš CVEČKA z veliteľstva PS OS SR a kpt. Ing. Marcel UHARČEK z práporu rchbo 1.mb PS OS SR.
Všetky stanovené ciele a úlohy hlavnej plánovacej konferencie boli splnené a tým boli vytvorené predpoklady na ďalšiu prípravu samotných cvičiacich jednotiek. Samotná účasť na cvičení jednoznačné zvýši kredibilitu špecialistov RCHBO OS SR u našich partnerov v rámci medzinárodnej iniciatívy Framework Nation Concept, avšak zaväzuje participujúcu jednotku na kvalitnú reprezentáciu OS SR. Cvičenie CORONAT MASK 2018 bude vykonané v dňoch 15. – 29. septembra 2018.


Hlavná plánovacia konferencia k medzinárodnému cvičeniu Coronat Mask 2018Hlavná plánovacia konferencia k medzinárodnému cvičeniu Coronat Mask 2018

Autor: OdBPO ŠbSP , Foto: pluk rchbo Liberec - Dátum: 02.02.2018
Čítanosť: 7886
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share