Preskocit navigáciu

TOXIC LANCE 2018


TOXIC LANCE 2018 V termíne 11.3-23.3.2018 bol vykonaný 4. ročník medzinárodného cvičenia malých multifunkčných jednotiek rchbo pod názvom „TOXIC LANCE 2018“, cvičenie nadviazalo na spoločný súčinnostný výcvik v rámci dvojstrannej spolupráce s Národnou gardou štátu Indiana USA a armádou ČR. Na uvedenom cvičení sa tak stretli špecialisti RCHBO z Národných gárd Indiana a Texas v počte 32 príslušníkov, 35 PrV armády Českej republiky a 80 PrV práporu rchbo Rožňava. Cieľom cvičenia bolo precvičiť interoperabilitu multifunkčných čiat RCHBO v medzinárodnom prostredí v oblasti špecializovanej bojovej podpory vojsk a reakcií na neočakávané udalosti. Cvičenie bolo rozdelené do dvoch nosných fáz: Výcvik pred nasadeným do stabilizačnej operácie, ktorý bol vykonaný pre špecialistov RCHBO v jedinečnom zariadení VTC RCHBO Zemianke Kostoľany, kde si cvičiaci prakticky preverili svoje vedomosti a zručnosti v základnej, nadstavbovej úrovni zručností a v plnení špecializovaných úloh. Výcvik bol hlavne zameraný na zladenie postupov v detekcii, identifikácii, odbere vzoriek, dekontaminácii osôb a techniky za použitia reálnych toxických chemických látok a náhradných chemických látok. Po úvodnom zladení jednotiek cvičenie prešlo do svojej druhej fázy, nasadenie multifunkčnej roty RCHBO v stabilizačnej operácii v priestore CV Lešť. Výcvikové priestory ako Jakub Village, Oremland a taktické cvičiská poskytli jedinečné možnosti v plnení vyhľadávacích a záchranných operácii v kontaminovanom priestore, dekontaminácii nadrozmernej a neštandardnej techniky ako aj súčinnosť pri dekontaminácii čaty palebnej podpory 13. mechanizovaného práporu. Cvičenie ukázalo pripravenosť špecialistov RCHBO na plnenie úloh, ale aj potrebu zladenia a užšej spolupráce v koordinácii velenia malých jednotiek NATO, jednotných stálych operačných postupov a v neposlednom rade aj materiálneho vybavenia špecialistov RCHBO. Počas tohto spoločného cvičenia TOXIC LANCE sa uskutočnilo niekoľko návštev. Zástupca NGŠ generálporučík Pavel Macko dňa 21. 3. 2018 sa zúčastnil výcviku – zásahu spoločnej jednotky rchbo (OS SR/AČR/USA NG) v priestoroch Jakub Village a Orem Laz Hospital. Po osobných stretnutiach s veliteľmi všetkých účastných jednotiek, pozitívne zhodnotil priebeh a zabezpečenia tohto medzinárodného cvičenia. Dňa 16.3.2018 vo VTC RCHBO Zemianke Kostoľany sa uskutočnila návšteva pridelenca obrany Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR. Dňa 22.3.2018 v CV Lešť sa zúčastnilo celkovo 15 pridelencov obrany akreditovaných v SR, predstavitelia MO SR a GŠ OS SR. Nie len výcvikom žili účastníci cvičenia TL 18. Spoznávanie bohatej histórie Slovenskej republiky, konkrétne opevneného kláštora Bzovík , bolo obohatením odpočinkovej nedele. Všetky zúčastnené strany neskrývali svoje nadšenie z jedinečných možností cvičenia a potvrdili svoju účasť aj na budúcom ročníku.

TOXIC LANCE 2018TOXIC LANCE 2018

Autor: prrchbo - Dátum: 04.04.2018
Čítanosť: 6095
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share