Preskocit navigáciu

Pravidelné cvičenie aktívnych záloh – 14 statočných


Pravidelné cvičenie aktívnych záloh – 14 statočných

Na základe oznámenia o pravidelnom cvičení v pondelok dňa 14. mája 2018 o 8.00 hodine nastúpilo ku Gemersko-Malohontskému práporu na pravidelné cvičenie aktívnych záloh 14 vojakov, ktorí vykonávali v minulosti vojenskú službu ako vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy, základnej vojenskej služby, alebo ako profesionálni vojaci v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Medzi 14-timi statočnými je jedna príslušníčka nežného pohlavia.

Prvý výcvikový deň sa pre vojakov aktívnych záloh začal vstupnými lekárskymi prehliadkami, pokračoval na pracovisku prijatia osôb ich evidenciou. Vojaci boli vystrojení potrebným vojenským materiálom a súčiastkami výstroja. Spoločne s profesionálnymi vojakmi posádky Rožňava sa zúčastnili na slávnostnom nástupe, kde ich v mene veliteľa brigády privítali náčelník štábu 1. mb plukovník René Ház a veliteľ práporu podplukovník Oliver Toderiška. Práporom rchbo bude vykonaný výcvik špecialistov RCHBO v dňoch 14. – 25. mája 2018 v priestoroch VP VO Lešť pod vedením inštruktorov a osádok jednotlivých družstiev.      

Vojaci v zálohe, ktorí sú zaradení do výcviku aktívnych záloh sa oboznámia s prácou so špeciálnou technikou a materiálom RCHBO - OM 99, JP75 A, SARATOGA, ARS 12M, SDO, MDEK. Na záver výcviku obdržia všetci zúčastnení certifikát o absolvovaní špeciálnej prípravy prrchbo.  

          Uchádzači o pravidelné cvičenie aktívnych záloh sú zaraďovaní do výcviku na základe Zákona o brannej povinnosti č. 570/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a služobného predpisu ministra obrany SR č. 24/2018.


Pravidelné cvičenie aktívnych záloh – 14 statočnýchPravidelné cvičenie aktívnych záloh – 14 statočnýchPravidelné cvičenie aktívnych záloh – 14 statočnýchPravidelné cvičenie aktívnych záloh – 14 statočnýchPravidelné cvičenie aktívnych záloh – 14 statočnýchPravidelné cvičenie aktívnych záloh – 14 statočných

Autor: prrchbo , Foto: prrchbo - Dátum: 15.05.2018
Čítanosť: 5683
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share