Preskocit navigáciu

Rekordné cvičenie chemikov


Rekordné cvičenie chemikov  

Vo Výcvikovom a testovacom centre v Zemianskych Kostoľanoch, ktoré patrí Národnému centru EOD a RCHBO v Novákoch sa v dňoch 11. až 21. septembra uskutočnil už v poradí 6. ročník medzinárodného cvičenia Toxic Valley 2018. Príprava a uskutočnenie cvičenia prebehli v gescii personálu Odboru bojovej podpory operácií, Štábu strategického plánovania GŠ OS SR.

Podľa riadiaceho cvičenia podplukovníka Pavla Trúchleho zo Štábu strategického plánovania GŠ OS SR v tomto roku privítali na cvičení najväčší počet zahraničných účastníkov. „Až 120 cvičiacich špecialistov z 11 štátov. Okrem toho boli do cvičenia zapojené aj tri centrá výnimočnosti NATO v oblastiach EOD (Trenčín), RCHBO (Vyškov)  a C-IED (Madrid). Ale aj jednotka NFIU z vajnorských kasární, ktorá monitorovala presuny zahraničných jednotiek do miesta konania cvičenia a späť, či príslušníci martinského strediska CIMIC a PSYOPS a žilinského 5. pluku špeciálneho určenia. Celkovo cvičilo 240 špecialistov s 58 kusmi techniky.“

Cvičenie malo dve fázy. V prvom týždni plnili úlohy odberové identifikačné tímy z Belgicka, Česka, Francúzska, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska a USA. V druhom týždni si medzi sebou porovnali svoje odborné znalosti a analytické schopnosti osádky mobilných identifikačných laboratórií z Česka, Nemecka a Slovenska. Skupina pozorovateľov z Veľkej Británie zložená z bezpečnostných technikov sa zameriavala na procesy a procedúry výcviku, aby po zladení národných postupov bolo možné vyslať tím, ktorý bude reprezentovať Spojené kráľovstvo na cvičení v roku 2019. Preto cvičenie navštívil aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andy Garth.

Počas cvičenia každý odberový a identifikačný tím prešiel siedmimi scenármi s reálnymi toxickými látkami alebo simulantami, ktoré boli inšpirované skutočnými situáciami priemyselných havárií, teroristických útokov, pri ktorých došlo k úniku alebo zámernému použitiu toxických chemických a priemyselných látok. Špeciálny scenár, ktorý simuloval ilegálne laboratórium na výrobu omamných a psychotropných látok bol pripravovaný v spolupráci s príslušníkmi NAKA MV SR.

Tento ročník cvičenia laboratórií v sebe zahŕňal aj prepojenie s medzinárodným cvičením Coronat Mask 2018 pod záštitou iniciatívy Framework Nation Concept CBRN Cluster Protection, ktorého vedúcou krajinou je Nemecko a odohrávalo sa na území Nemecka a Českej republiky (zúčastnili sa ho aj chemici z práporu rchbo Rožňava). V jeho rámci sa uskutočnil prevoz netoxickej vzorky vozidlom Armády ČR z Výcvikového priestoru Tisá v severných Čechách do Národného referenčného laboratória v Zemianskych Kostoľanoch. Sprevádzanie vozidla na území Slovenska bolo zabezpečené príslušníkmi NAKA MV SR. Vzorka bola následne vydaná laboratóriám na analýzu a jej výstupy boli zaslané štábu cvičenia Coronat Mask.

Ďalšou zaujímavou aktivitou v rámci cvičenia bol NATO experiment v gescii Emergency Security Division (ESC) so sídlom v NATO HQ, ktorý mal za úlohu precvičiť interoperabilitu tímov zberu informácií Weapons Intelligence Team (WIT) s odberovými identifikačnými tímami (SICA). Garantom experimentu bolo Centrum výnimočnosti C-IED COE  v Madride. Pre účel experimentu boli pripravené tri scenáre, ktoré by si v reálnej situácii vyžadovali spoluprácu a koordináciu týchto dvoch inak nezávislých tímov s rôznymi spôsobilosťami a úlohami. Z troch SICA tímov Rakúska, Slovenska, Slovinska a troch WIT tímov Rakúska, Rumunska a Španielska boli vytvorené tri páry. Pod dohľadom medzinárodného hodnotiaceho tímu a pozorovateľov plnili úlohy, vyžadujúce vysoký stupeň spolupráce a pochopenia vzájomných operačných postupov. Úroveň cvičenia, ktorá nepretržite stúpa je výsledkom dobre zladeného tímu ľudí.

Na pozíciách riadiaceho a podporného personálu pôsobili ľudia celkovo z 13 útvarov a samostatných zložiek OS SR. Riadiaci cvičenia podplukovník Pavel Trúchly s uspokojením konštatuje, že veľkú zásluhu na úspechu cvičenia, jeho príprave a riadení majú príslušníci práporu rchbo Rožňava a Národného centra EOD a RCHBO. Pochvaľuje si prácu svojho zástupcu majora Ľuboša Trudiča zo Štábu strategického plánovania GŠ OS SR, majora Martina Laurinca z NC EOD a RCHBO, ktorý mal na starosti logistiku, majora Róberta Lysíka zo Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR, ktorý zaisťoval komunikačné a informačné služby, kapitána Tomáša Cvečka z trenčianskeho veliteľstva pozemných síl, ktorý bol riadiaci hodnotiaceho tímu, kapitána Miroslava Labašku z práporu rchbo, ktorý bol riadiaci skupiny imitácie a rozohry, riadiaceho operačného centra cvičenia kapitána Juraja Vajsa, kapitána Matúša Glindu, nadporučíka Miroslava Kána z Topografického ústavu Banská Bystrica a Milana Tkáča z NC EOD a RCHBO Nováky, ktorý pripravoval a riadil cvičenia mobilných identifikačných laboratórií.


Rekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikovRekordné cvičenie chemikov

Autor: MO SR: Jozef ŽIAK , Foto: MO SR Jozef ŽIAK, archív Toxic Valley 2018 - Dátum: 19.09.2018
Čítanosť: 5814
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share