Preskocit navigáciu

CORONAT MASK 2018


CORONAT MASK 2018
Dňa 17. septembra 2018 bolo zahájené medzinárodné cvičenie CORONAT MASK 2018 pod vedením Framework Nations Concept (FNC), vo vojenskom výcvikovom priestore Tisá v Českej republike. Do cvičenia je zapojených 15 krajín Európy, z toho sa aktívne cvičí v krajinách Nemecko – Bruchsal, Baden, Steten, Slovensko – Zemianske Kostoľany, Taliansko – Civitvecchia a Česká republika – Tisá. Príslušníci práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany z Rožňavy budú spoločne zlaďovať svoje operačné a odborné spôsobilosti s kolegami z Českej republiky, Talianska, Poľska a Nemecka. Cieľom cvičenia je prehĺbiť spoluprácu s koaličnými jednotkami NATO v rámci FNC. Výcvik je vykonávaný podľa rozohier rôznych situácií CBRN reflektujúcich novodobé bezpečnostné hrozby. Vojaci práporu RCHBO plnia úlohy v oblasti detekcie, identifikácie, dekontaminácie a poskytovania prvej pomoci po zasiahnutí bojovými toxickými látkami. Veliteľ práporu RCHBO, pplk. Ing. Oliver TODERIŠKA, pôsobí ako zástupca riadiaceho cvičenia CORONAT MASK 2018 a v štábe cvičenia, na pozícií zástupcu náčelníka štábu pôsobí kpt. Ing. Roman SÚSTRIK.
Odberové tímy Slovenska, Česka, Nemecka a Talianska, v rámci scenára cvičenia, vykonali odber vzoriek pre ich následný presun na cvičenie TOXIC VALLEY 2018, ktorý je súčinnostne zabepečovaný viacerými bezpečnostnými zložkami CZ a SVK. Po bezpečnom dopravení vzoriek budú okamžite analyzované špeciálnymi CBRN laboratóriami nasadenými vo vojenskom testovacom centre Zemianske Kostoľany a po odbornej verifikácií bude sieťou doručené finálne hlásenie na CORONAT MASK.
 Nasadená jednotka OS SR práporu RCHBO pod velením veliteľky čaty por. Ing. Sandry SUČANSKEJ, plní úlohy detekcie, odberu vzoriek, RCHBO pozorovania prostriedkom ALIGÁTOR. Dekontamináciu zabezpečujú vozidlá typu DEKVOZ. Vyhodnocovanie celej RCHB situácie v priestore je vykonávané analyticko informačnou skupinou (AIS) prostriedkom VYMOB.
Presun príslušníkov práporu bol vykonaný po vlastnej osi Rožňava – Trenčín – Praha – Tisá (približne 800 km), čím si osádky vozidiel preverili presun do vzdialenejších miest a následné plnenie odborných úloh v medzinárodnom prostredí.
Cvičenia sa celkovo zúčastňuje 290 cvičiacich so 110 ks techniky, z toho 27 príslušníkov práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany z Rožňavy a 10 ks techniky.

CORONAT MASK 2018CORONAT MASK 2018CORONAT MASK 2018CORONAT MASK 2018CORONAT MASK 2018CORONAT MASK 2018

Autor: pplk. Ing. Oliver TODERIŠKA - Dátum: 17.09.2018
Čítanosť: 5917
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share