Preskocit navigáciu

Výcvik Aktívnych záloh s príslušníkmi práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany


Výcvik Aktívnych záloh s príslušníkmi práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany

V termíne od 21. septembra do 2. októbra sa uskutočnil výcvik Aktívnych záloh s príslušníkmi práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (ďalej len“prrchbo).  Prvá časť výcviku v Centre výcviku Lešť bola zameraná na získanie a upevňovanie návykov a zručností vo vševojskovej oblasti a vyvrcholila streleckou prípravou zo samopalu Sa vz. 58. 

Veliteľ práporu podplukovník Ondrej Iliško vyzdvihol disciplinovanosť a pripravenosť cvičiacich, ktorí pod vedením inštruktorov dosiahli dobré výsledky. Cvičiaci sa oboznámili s takticko-technickými údajmi, obsluhou a  prípravou dekontaminačného vozidla ARS-12 M. Druhá časť výcviku, ktorá prebiehala vo Výcvikovom a testovacom centre Zemianske Kostoľany, bola zároveň prechodom na odbornú časť so zameraním na prípravu a obsluhu detekčných prístrojov, výber, prípravu  a  použitie  rôznych dekontaminačných súprav, upevnenie praktických návykov v uplatňovaní základných zásad pri prechode kontaminovaným priestorom a nácvik vlastnej dekontaminácie.

Výcvik bol nepriaznivo ovplyvnený prijatými hygienicko-epidemiologickými opatreniami v súvislosti s Covid-19, avšak pripravenosť a nasadenie inštruktorov a zabezpečovacej zmeny prrchbo, rovnako aj zodpovedný a aktívny prístup cvičiacich viedol k vytvoreniu „plnohodnotnej vojenskej jednotky Aktívnych záloh“ a tým aj k splneniu výcvikových úloh s predpokladom začlenenia výcviku Aktívnych záloh do poľného výcviku jednotiek prrchbo vo výcvikovom roku 2021.


Výcvik Aktívnych záloh s príslušníkmi práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Výcvik Aktívnych záloh s príslušníkmi práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Výcvik Aktívnych záloh s príslušníkmi práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Výcvik Aktívnych záloh s príslušníkmi práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Výcvik Aktívnych záloh s príslušníkmi práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Výcvik Aktívnych záloh s príslušníkmi práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Výcvik Aktívnych záloh s príslušníkmi práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Výcvik Aktívnych záloh s príslušníkmi práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany

Autor: prrchbo , Foto: prrchbo - Dátum: 06.10.2020
Čítanosť: 5535
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share