Preskocit navigáciu

Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012


Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012
V dňoch 16.-18.10.2012 sa príslušníci práporu rchbo zúčastnili cvičenia krízového manažmentu na národnej úrovni „HAVRAN 2012“. Cvičenie bolo zamerané na činnosť orgánov krízového riadenia pri vzniku mimoriadnej udalosti následkom havárie jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach spojenej s únikom rádioaktívnych látok  a s cieľom zistiť objektívny stav pripravenosti krízových štábov na všetkých stupňoch riadenia (vrátane rezortu MO SR) na riešenie krízovej situácie pri riešení následkov simulovanej radiačnej havárie.
Hlavnými úlohami jednotiek práporu rchbo bolo vykonanie precvičenia činnosti armádnej radiačnej informačnej siete (ARIS) v rámci RCHB informačného systému a precvičenie plnenia špecifických opatrení RCHBO na základe vzniknutých situácií v priestore cvičenia.
Prápor rchbo pod velením podplukovníka Olivera TODERIŠKU vyčlenil účelovú jednotku v zložení družstvo radiačného, chemického a biologického prieskumu, družstvo dekontaminácie osôb a družstvo dekontaminácie techniky, ktorých úlohou bolo splniť ciele cvičenia v priestore operácie Nitra a okolie. Ďalšie úlohy plnili príslušníci Analytických informačných skupín strediska rchbo, ktorí vyhodnocovali radiačnú, chemickú a biologickú situáciu v prospech operačných veliteľstiev OS SR a centra riadenia operácií Generálneho štábu OS SR a vykonávali podporu rozhodovacieho procesu jednotlivých veliteľstiev a CRO.
Cvičenie splnilo svoj cieľ, jednotky práporu rchbo úlohy plnili na vysokej úrovni, čo bolo ocenené riadiacimi cvičenia ako aj veliteľom práporu podplukovníkom TODERIŠKOM.

Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012Účasť chemikov na cvičení HAVRAN 2012

Autor: prrchbo.mil.sk , Foto: prrchbo.mil.sk - Dátum: 18.10.2012
Čítanosť: 17796
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share