Preskocit navigáciu

Neštandardný výcvik


Neštandardný výcvik
V sobotu 28. marca sa zavŕšili neštandardné a hlavne netradičné dva týždne vo výcviku, počas prípravy deklarovanej jednotky z práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (rchbo) pre plnenie úloh v rámci 21. mechanizovanej prápornej skupiny (mprsk) 2016. V súlade so schválenými plánovacími dokumentmi na výcvikový rok 2015, absolvovala multifunkčná čata rchbo, výcvik s reálnymi toxickými látkami (TCHL) v NC EOD a RCHBO Nováky – VTC RCHBO Zemianske Kostoľany. Výnimočnou udalosťou tohto výcviku, bola prítomnosť prieskumnej čaty rchbo z armády USA 173 brigáda dislokovaná v meste Vincenza - Taliansko, ktorá sa zapojila do činnosti ihneď po svojom príchode. Vojaci USArmy  absolvovali kompletný výcvik s TCHL, najskôr samostatnými družstvami, následne v spoločných družstvách pod velením veliteľov družstiev z prrchbo. 17. marca 2015 navštívila výcvik s reálnymi TCHL aj dvojica plukovníkov, príslušníkov Indickej armády, ktorí zhodnotili celkovú úroveň spoločného nasadenia, na veľmi vysokej profesionálnej úrovni.
Z výcviku s reálnymi TCHL sa jednotka rchbo OS SR, rovnako ako aj príslušníci jednotky rchbo USArmy spoločne presunuli do priestoru VP VO Lešť. V tomto výcvikovom priestore boli naplánované a aj splnené činnosti ako budovanie miesta dekontaminácie, rchb prieskum podozrivého laboratória a skladu nebezpečného materiálu. Obe jednotky s minimálnou jazykovou bariérou vykonávali všetky činnosti, ako jeden celok t.z. (ubytovanie, stravovanie, pranie). Rovnakým spôsobom bol zvládnutý aj presun zo Zemianskych Kostolian, na plnenie úloh výcviku do priestoru VO Lešť.
Spoločný výcvik rovnako netradične bol aj ukončený. Jednotka OS SR z prrchbo predurčená na plnenie úloh 21. mprsk 2016, vykonala kontrolu zladenosti družstiev a následne spoločne s jednotkou CBRN USA začali plniť úlohy na 5. ročníku súťaže záchranných hliadok, organizovanou občianskym združením Salus Vitalis. Súťaže sa zúčastnili aj dve zdravotnícke hliadky z práporu, ktoré plnili úspešne zadania a spoločne s civilnou skupinou záchranárov obsadili pekné druhé miesto.

Neštandardný výcvikNeštandardný výcvikNeštandardný výcvikNeštandardný výcvikNeštandardný výcvik

Autor: prrchbo - Dátum: 13.04.2015
Čítanosť: 8317
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share