Preskocit navigáciu

TOXIC LANCE 2019


TOXIC LANCE 2019

          Už tradične sa v mesiacoch marec a apríl koná medzinárodné špecializované cvičenie špecialistov radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) pod názvom „TOXIC LANCE 2019“.  

V termíne od 27. marca do 12. apríla bude celkovo tristo domácich a  zahraničných  špecialistov RCHBO z  Národnej gardy Indiana, Texasu v USA, USAREUR, Armády Českej republiky, Armády Poľskej republiky a Práporu rchbo 1. mechanizovanej brigády Topoľčany precvičovať interoperabilitu multifunkčných čiat RCHBO v medzinárodnom prostredí v oblasti špecializovanej bojovej podpory vojsk a reakcií na neočakávané udalosti.

Cvičenie bude rozdelené do dvoch miest - v priestore Centra výcviku Lešť a vo Výcvikovom a testovacom centre RCHBO Zemianske Kostoľany. V priestore Centra výcviku Lešť budú špecialisti RCHBO vykonávať spoločné zásahy v rumoviskách, zastavanom, zalesnenom priestore podľa spracovaných scenárov. Ich činnosť bude sťažená na činnosť v kontaminovanom území chemickými, radiačnými, látkami. Do odbornej činnosti sú špecialisti zapojení aj so svojou špeciálnou technikou na vykonávanie RCHB prieskumu, detekcie a identifikácie, ako aj následnej dekontaminácie. Všetky tieto činnosti budú preverené počas cvičenia v prospech podporovaných vojenských jednotiek, ale aj v pomoci v prípade potreby civilnému obyvateľstvu.

 Vo Výcvikovom a testovacom centre RCHBO Zemianske Kostoľany si cvičiaci prakticky preveria svoje vedomosti a zručnosti v základnej, nadstavbovej úrovni zručností a v plnení špecializovaných úloh dekontaminácii osôb a techniky za použitia reálnych toxických chemických látok a náhradných chemických látok.

V rámci spôsobilosti radiačnej chemickej a biologickej ochrany patria OS SR k uznávanej autorite nie len doma, ale aj v organizáciách EÚ a NATO.  Dôkazom tohto je aj prijatá a akceptovaná zodpovednosť za RCHBO v rámci bojových skupín krajín V4 EÚ ( V4 EÚ BG).Autor: prrchbo , Foto: ilustračné foto - Dátum: 27.03.2019
Čítanosť: 4904
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share