Preskocit navigáciu

EUNAVFOR MED SOPHIA


 

sophia znak

Rada Európskej únie svojím rozhodnutím č. 2015/778 z 18. mája 2015 rozhodla o vedení vojenskej operácie v južnej časti centrálneho Stredomoria s názvom EUNAVFOR MED (ďalej len „operácia“). Jej poslaním bolo v súlade s medzinárodným právom viesť vojenskú operáciu krízového riadenia, ktorá by prispela k rozloženiu obchodného modelu prevádzania a obchodovania s ľuďmi v južnej časti centrálneho Stredomoria prostredníctvom systematického úsilia o identifikáciu, zaistenie a likvidáciu plavidiel, ktoré prevádzači alebo obchodníci s ľuďmi využívali. Rozhodnutím Rady Európskej únie č. 2015/972 z 22. júna 2015 sa schválil operačný plán a pravidlá nasadenia pre túto vojenskú operáciu.

O rozšírení úloh operácie, predlžení platnosti jej mandátu (do 27. júla 2017) a zmeny jej názvu na operáciu EUNAVFOR MED Sophia rozhodla Rada Európskej únie svojím rozhodnutím č. 2016/993 z 20. júna 2016. Úlohy operácie sa tak rozšírili o poskytovanie výcviku líbyjskej pobrežnej stráži a námorníctvu. Operácia okrem toho prispievala k predchádzaniu obchodovania so zbraňami v dohodnutom operačnom priestore a to v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Mandát operácie bol predĺžený na zasadaní Rady Európy dňa 25.7.2017 a to do 31. 12. 2018.

Operácia mala štyri fázy, pričom cieľom fázy č. 1 bolo nasadenie, monitorovanie, zber a zdieľanie informácií, cieľom fázy č. 2 bolo zadržanie plavidiel prevádzačov v teritoriálnych vodách, cieľom fázy č. 3 bolo ničenie plavidiel zneužívaných na operačnú činnosť a fáza č. 4 predstavovala stiahnutie síl z operácie. Súčasťou úloh operácie boli aj vyhľadávacie a záchranné aktivity a poskytovanie ochrany pre FRONTEX.

sophia lod

Skočiť na menu


Share